Informace o prodeji části závodu a převodu klientského kmene pod ARMEX ENERGY

Vážení zákazníci,

na základě rozhodnutí naší společnosti došlo k prodeji části závodu společnosti TGC Energie s.r.o. (IČO: 05690706, se sídlem Folknářská 1246/21, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47359) dodavateli ARMEX ENERGY a.s. (IČO: 27266141, se sídlem Folknářská 1246/21, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín, zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1602), včetně převedení všech práv a povinností k realizaci dodávek elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům.

Společnost ARMEX ENERGY a.s. nabyla vlastnické právo k části závodu s účinky ke dni 1. 6. 2022 a od téhož dne se stala Vaším dodavatelem elektřiny / plynu.

Platnost smlouvy a platební údaje zůstávají stejné

Touto transakcí se pro Vás nic nemění. Váš stávající produkt, platnosti smlouvy, stejně jako platební údaje a výše záloh zůstávají stejné, jako doposud. Nemusíte činit žádné kroky, dodávky energií již plynule zajišťuje ARMEX ENERGY.

Kontaktní údaje na nového dodavatele

V souvislosti s převedením Vašeho odběrného místa na nového dodavatele si Vás tímto dovolujeme požádat, abyste směřovali veškerou komunikaci již výhradně na společnost ARMEX ENERGY a.s.

Pro přehlednost byla také zřízena stránka www.armexenergy.cz/tgc-energie, kde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy a také veškeré ceníky a další dokumenty.

ARMEX ENERGY a.s.
Sídlo: Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín II-Nové Město
Web: www.armexenergy.cz
E-mail: energy@armexenergy.cz
Zákaznická linka: 412 154 154
Požadavky zákazníků lze zadávat přímo na: www.armexenergy.cz/pozadavek-zakaznika

Ještě jednou děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že budete s Vaším novým dodavatelem energií, který patří mezi 5 největších alternativních dodavatelů energií v České republice, spokojeni.

Tým TGC Energie s.r.o.