Technické dotazy

1. Elektroměr, plynoměr, samoodečet

Jak číst data z elektroměru
Elektroměr je měřicí přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie. Je instalován distributorem do elektroměrových rozvaděčů na odběrném místě. Na jeho základě probíhá stanovení a vyúčtování spotřebované elektrické energie.

Zákazníci, kteří mají na odběrném místě distribuční sazby: D01d, D02d, C01d, C02d, C03d, C62d jsou tzv. jednotarifní a mají pouze jeden číselník (u starších elektroměrů). U digitálních elektroměrů se pravidelně přepíná digitální číselník T1,T2 – kde T1 je stav elektroměru a T2 je nulový stav.

Zákazníci, kteří mají tzv. dvoutarifní pásmo odběru (ostatní distribuční sazby, např. D25d, D35d, C45d…) odečítáme u starších elektroměrů ze 2 ciferníků a u digitálních elektroměrů provádíme odečet stavu jak pro T1, tak pro T2.

V případě hlášení samoodečtu je nutné uvést výrobní číslo elektroměru a adresu odběrného místa.

Jak číst data z plynoměru
Plynoměr je měřicí přístroj, který měří množství odebraného zemního plynu. Je instalován distributorem na odběrném místě. Na základě jeho údajů se stanovuje odebrané množství pro vyúčtování spotřebovaného zemního plynu.

Nejvíce zákazníky zajímá odečet spotřeby. Na přístroji naleznete jenom jeden číselník, na kterém se při spotřebě načítají číslice. Opisují se vždy číslice před desetinnou čárkou.

V případě hlášení samoodečtu je nutné uvést výrobní číslo plynoměru a adresu odběrného místa.


2. Úprava distribuční sazby a jističe

Změna distribuční sazby

Mám optimální sazbu distribuce? V rámci uzavření Smlouvy o připojení (SOP) u svého odběrného místa jste si sjednali i distribuční sazbu, která se přiznává podle používaných spotřebičů elektrické energie. Od té doby se ale situace mohla změnit, některé spotřebiče přibyly a některé jste třeba již přestali používat. Jelikož pro každou distribuční sazbu platí jiné ceny, správnou volbou distribuční sazby můžete ušetřit.

Zákazníkům při uzavření smlouvy provádíme automaticky kontrolu správnosti nastavení distribučních sazeb. V případě zájmu o úpravu či změnu distribuční sazby se na nás obraťte:

 1. Odesláním vašeho požadavku na e-mail: info@tgcenergie.cz
 2. Prostřednictvím Zákaznického portálu
 3. Telefonicky na Zákaznické lince 531 010 010
Snížení proudové hodnoty hlavního jističe
Snížení proudové hodnoty hlavního jističe je vždy nutné nejprve řešit s Vaším distributorem a poté s Vaším dodavatelem elektrické energie. Čekají vás 3 hlavní kroky:
 1. Úprava hodnoty hlavního jističe na odběrném místě
 2. Uzavření Smlouvy o připojení s distribuční společností
 3. Změna Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

V každém případě se před změnou jištění obraťte na příslušného elektrikáře či jiného odborníka, který Vám změnu doporučí či provede. Pokud by došlo ke snížení proudové hodnoty jističe a následně vám začaly výpadky při spotřebě nastal by problém, neboť znovuzvýšení by mohlo dojít až po 12 měsících.

Formulář: Žádost o změnu distribuční sazby a velikosti hlavního jističe

Zvýšení rezervovaného příkonu
Zvýšení proudové hodnoty hlavního jističe je vždy nutné nejprve řešit s Vaším distributorem a poté s Vaším dodavatelem elektrické energie. Čekají Vás 3 hlavní kroky:
 1. Úprava hodnoty hlavního jističe na odběrném místě
 2. Uzavření Smlouvy o připojení s distribuční společností
 3. Změna Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
Formulář: Žádost o změnu distribuční sazby a velikosti hlavního jističe

Jaké jsou náklady?
Náklady zákazníka související s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu je stanoven na základě vyhlášky o připojení č. 16/2016 Sb. V případě třífázového připojení činí 500 Kč za jeden Ampér, v případě jednofázového připojení 200 Kč za jeden Ampér.

3.Nahlášení odplombování rozvaděče

Odplombování z důvodu zásahu do rozvaděče lze provést jedině po předchozím nahlášení provozovateli distribuční soustavy. Porušit lze pouze montážní plomby bránící provedení úpravy rozváděče a odpovídající nahlášenému důvodu rozplombování. Možné je tedy porušit pouze plomby jistící svorkovnici elektroměru (kryt ve spodní části elektroměru). V žádném případě nelze porušit tzv. cejchovní plombu bránící otevření vnitřní části elektroměru.

Povinné údaje pro nahlášení odplombování jsou:

 • Příjmení a jméno zákazníka
 • Číslo místa spotřeby
 • Adresa místa spotřeby
 • Jméno elektromontéra/elektroinstalační firmy, která odplombování provede
 • Kontaktní údaje (telefon, e-mail)
 • Důvod odplombování
 • Datum odplombování rozvaděče
 • Datum odeslání a podpis (pouze u zaslání písemnou poštou)
Nahlášení odplombování můžete provést několika způsoby:
 1. Odesláním vašeho požadavku na e-mail: info@tgcenergie.cz
 2. Prostřednictvím Zákaznického portálu
 3. Telefonicky na Zákaznické lince 531 010 010

4. Plánované odstávky a poruchy

Distribuční společnost je povinna obvyklým způsobem informovat o plánovaných odstávkách elektřiny a zemního plynu. Toto se děje buď elekronicky zveřejňováním těchto informaci na www stránkách distribuční společnosti, nebo vyvěšováním informačních plakátů na veřejných místech, tam kde bude prováděna plánovaná odstávky.

 • E.ON elektřina 800 22 55 77
 • ČEZ elektřina 800 850 860
 • PRE elektřina 1236

Hlášení poruch – zemní plyn 1239 (všechny distribuční společnosti)

5. Způsobilost odběrného místa, revize

Způsobilost odběrného místa u elektřiny je dána revizní zprávou. Je možné vyhledat příslušného revizního technika, popřípadě se obrátit na naše spolupracující revizní techniky, kteří tuto revizní zprávu vydají a umožní do předmětného odběrného místa dodávky energií.

U zemního plynu je nutná navíc i tzv. tlaková zkouška.

6. Platnost nočního a denního proudu (HDO)

Zákazníka, který má distribuční sazbu s nízkým tarifem (NT) tzv. „nočním proudem“ zajímá, ve kterých časových úsecích odebírá cenu ve VT (drahou elektřinu) a NT (levnou elektřinu). Přepínání je dáno lokalitou (distribuční společností).

Na stránkách místně příslušné distribuční společnosti naleznete, ve kterých hodinách odebíráte ve VT a ve kterých NT. K tomu abyste tyto časy zjistili, musíte znát adresu odběrného místa a povelový kód HDO (hromadného dálkového ovládání).


Mějte klidné spaní

Změňte pohled na energetiku, využívejte Energetiku NARUBY a snižte své celkové výdaje.

Chci mít klidné spaní