Produkty a služby

Senior

Tento produkt je cenově zvýhodněn a doplněn o „Zdravotní asistenci“. Zohledňuje potřeby seniorů a držitelů ZTP

Tento produkt byl připraven speciálně pro zákazníky ve věku nad 60 let. Je určený seniorům a jejich speciálním potřebám. Proto je součástí produktu možnost využití „Zdravotní asistence“.


Zahájení prodeje tohoto produktu v průběhu roku 2021.


Co obsahuje Zdravotní asistence:

  • telefonickou službu, v jejímž rámci jsou poskytovány zdravotní informace a na kterou se oprávněná osoba může obrátit v případě jakýchkoli obecných otázek či nejasností ve zdravotnické oblasti
  • dopravu ze zdravotnického zařízení v případě hospitalizace v důsledku úrazu pojištěného
  • zabezpečení nákupu základních životních potřeb (potraviny, hygiena) v případě úrazu pojištěného
  • běžný úklid domácnosti v případě úrazu pojištěného
  • hlídání dětí v případě úrazu pojištěného
  • péči o seniory v případě úrazu pojištěného
  • dopravu na rehabilitace a zpět v případě úrazu pojištěného

Mějte klidné spaní

Změňte pohled na energetiku, využívejte Energetiku NARUBY a snižte své celkové výdaje.

Chci mít klidné spaní