Platby a fakturace

A) Změna výše záloh

U zákazníka nastavujeme zálohy dle jeho roční spotřeby, jako 1/12. Znamená to pro zákazníka, že nebude mít v průběhu roku velké nedoplatky a ani přeplatky za energie. V případě, že na ročním vyúčtování vznikne nedoplatek automaticky upravujeme zálohy dle aktuálního stavu spotřeby a cen na energetickém trhu.


Výše zálohy může navrhnout zákazník i sám a pokud bude odpovídat reálné situaci bude dodavatelem schválena. Úpravy záloh je možné požadovat:

 • Prostřednictvím změnového formuláře
 • Odesláním vašeho požadavku na e-mail: info@tgcenergie.cz
 • Prostřednictvím Zákaznického portálu
 • Telefonicky na Zákaznické lince 531 010 010
Formulář: Žádost o změnu a výše záloh

B) Nastavení způsobu plateb

Existuje několik možností, jak hradit zálohové platby a faktury. Níže vám nabízíme možné kombinace a je jen na vás, jaký způsob zvolíte. Pro snadnou změnu platební způsobu níže uvedené možnosti:

Platba záloh:

 1. Úhrada záloh přes SIPO (sdružené inkaso obyvatelstva)
 2. Přímé Inkaso z účtu zákazníka – dodavatel si platby stahuje sám
 3. převodním příkazem – zákazník má trvalý příkaz

Platba faktur - nedoplatky:
 1. převodní příkaz – zákazník hradí přes jednorázový příkaz v bance
 2. složenka – zákazník zaplatí nedoplatek na České poště (ČP)

Platba faktur – přeplatky:
 1. převodní příkaz – dodavatel hradí přes jednorázový příkaz v bance
 2. složenka B – dodavatel zaplatí přeplatek na ČP, zákazník si platbu na ČP vyzvedne

Pro změnu způsobu či výše plateb můžete využít následovné způsoby:
 1. Prostřednictvím změnového formuláře
 2. Odesláním vašeho požadavku na e-mail: info@tgcenergie.cz
 3. Prostřednictvím Zákaznického portálu
 4. Telefonicky na Zákaznické lince 531 010 010


C) Na jaký účet mám hradit platby?

Bankovní spojení pro úhradu záloh a faktur včetně příslušného variabilního symbolu vždy naleznete na vaší smlouvě nebo faktuře.


2. Fakturace – standardní vyúčtování

Zákazník od společnost TGCE obdrží vyúčtování za dodávky energií ve stejném odečtovém měsíci (termínu) jak byl zvyklý i u předcházejícího dodavatele. Na tomto vyúčtování jsou zúčtovány veškeré zaplacené zálohy a vzniklý přeplatek či nedoplatek bude uhrazen dle variant popsaných výše.

U domácností je odečtový cyklus po 12 měsících. V případě, že má zákazník namontovánu výrobnu energií (FVE) pak může mít vyúčtování měsíční.

U zákazníků podnikatel s vyšší spotřebou a s většími jističi jak 100A dochází k odečtům měsíčně.


3. Mimořádná fakturace – samoodečet

V případě, že má zákazník zájem o mimořádné vyúčtování, může předat stavy měřiče s přesným určením data samoodečtu, čísla měřiče a identifikací odběrného místa (EAN OPM, EIC) prostřednictvím níže uvedených možností:

 1. Odesláním vašeho požadavku na e-mail: info@tgcenergie.cz
 2. Prostřednictvím Zákaznického portálu
 3. Telefonicky na Zákaznické lince 531 010 010

Mimořádná faktura se vystavuje zpravidla v souvislosti s předčasně ukončenou smlouvou nebo na žádost zákazníka, např. při změně dodavatele nebo přepisu odběrného místa na jiného zákazníka. Pokud neřešíte jednu z těchto situací, není nutné žádat o mimořádnou fakturu. V případě, že budete požadovat mimořádnou fakturaci nad výše uvedený rámec může být tato fakturace zpoplatněna.


4. Upomínky

Co se stane, pokud neuhradím platbu včas?
Pokud jste neuhradil/a platbu zálohy/faktury včas, proveďte, prosím, úhradu, co nejdříve to bude možné. V případě, že od nás obdržíte upomínku, úhradu prosím proveďte pod jedinečným variabilním symbolem z ní (číslo Avíza).

Jakým způsobem uhradit platbu?
Platba zálohy
Pokud hradíte zálohové platby pomocí Platebního dokladu platby SIPO, Česká pošta odesílá upomínku SIPO automaticky v následujícím měsíci, a nemusíte se na Českou poštu obracet individuálně. Úhradu lze provést v hotovosti k poslednímu pracovnímu dni měsíce na kterékoli České poště. Při úhradě Platebního dokladu SIPO jednorázovým převodem je třeba provést úhradu tak, aby byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den inkasního měsíce, který je na dokladu SIPO uveden.

Pokud hradíte zálohové platby jiným způsob, uhraďte, prosím, platbu v co nejbližším termínu.

Hotovostní platba:

 • vklad v hotovosti v bance
 • složenkou

Bezhotovostní platba:
 • jednorázový převodní příkaz

V případě opakovaného nehrazení záloh, může dojít k pozastavení dodávek energií do odběrného místa.

Doplatek vyúčtování
V případě že obdržíte fakturu, na které je uvedený doplatek, postupujte dle informací uvedených na faktuře. Ať už hradíte zálohové platby jakýmkoliv způsobem úhrady, uhraďte, prosím, platbu v co nejbližším termínu přímým vkladem platby v bance, jednorázovým převodním příkazem či složenkou. Pro platbu použijte stejné údaje.

Zapomněli jste zaplatit zálohu nebo fakturu za energie a obdrželi jste od nás upomínku?

V případě, že jste obdrželi upomínku na neuhrazenou platbu, naleznete v ní speciální číslo účtu a váš jedinečný variabilní symbol, na který dlužnou částku uhradíte.

Uhrazení dlužené částky doporučujeme provést ihned po obdržení upomínky. Vyhnete se tak možnému přerušení dodávky.

Podle způsobu komunikace, který zvolíte, od nás získáte i potřebné informace k úhradě.

 1. Odesláním vašeho požadavku na e-mail: info@tgcenergie.cz
 2. Telefonicky na Zákaznické lince 531 010 010

Mějte klidné spaní

Změňte pohled na energetiku, využívejte Energetiku NARUBY a snižte své celkové výdaje.

Chci mít klidné spaní