BLOG o energiích - rady, návody, informace...

větrné elektrárny
Oznámení o změně u produktu „Hlídáme cenu“

Vážení zákazníci,

máme pro Vás důležitou informaci, která se nám neříká lehce, protože je diktována tržními okolnostmi, jež naše firma nemůže ovlivnit. Dodávky energií, které si od nás kupujete pod obchodním názvem „Hlídáme cenu“, se pro Vás vždy snažíme nacenit tak, abyste získali lepší cenu, než jakou představuje průměr trhu. A když se řekne výhodnější cena, každému se v první řadě vybaví zlevňování. Ano, doposud tomu tak u nás bylo. Například v loňském roce jsme jako jeden z mála dodavatelů vůbec nezvyšovali cenu Vašeho produktu a na začátku roku 2020 jsme ji dokonce snížili. Jistě si vzpomenete, že cena u nás poklesla v průměru o 197 Kč na 1 MWh elektřiny (včetně DPH). Po celý letošní rok jste tak od nás odebírali energii za významně nižší cenu, než jaká byla průměrná cena na českém trhu. Dnes Vám musíme bohužel oznámit opačný cenový pohyb.

Děláme ho neradi, ale držíme se přitom úplně stejné ekonomické logiky, s jakou jsme na přelomu loňského roku přistupovali ke snížení Vaší ceny za energie. Je tomu tak proto, že trend na trzích s energiemi se prudce obrátil a cena se spirálovitě šplhá nahoru. Jak jsme zmínili, ovlivňují ji okolnosti, které jsou mimo naši kontrolu a vyplývají více z politických rozhodnutí, která jdou sice správným směrem – k bezemisní, tedy ekologické energetice –ale jsou realizována poměrně překotně, a někdy dokonce chaoticky.

Prosím, nechápejte nás špatně: naše firma trvale podporuje iniciativy směřující k „zelené“ energii, k ochraně klimatu a k bezemisnímu („bezodpadovému“) získávání energie z alternativních zdrojů. V debatě, kterou o tom ve firmě vedeme, se však pozastavujeme nad načasováním a rozložením jednotlivých kroků při naplňování těchto ambiciózních iniciativ. Proto jsme dnes svědky nervozity celého trhu z překotného uzavírání uhelných i jaderných elektráren, z nemožnosti vyjednat větší dodávky plynu z mimoevropských nalezišť a také z obav, které velkoobchodníci mají z eventuálně hrozícího nedostatku energií v celé Evropě. Teprve na konci zimy se ukáže, zda nervozita byla zbytečná a obavy liché. Patrně až do té doby budeme svědky toho, jak se nákupní ceny energií utrhly ze řetězu.

Na podkladě těchto úvah a pod tlakem pětinásobného zvýšení nákupních cen energií jsme nuceni upravit cenu za naše dodávky pod obchodním názvem „Hlídáme cenu“. Nová referenční sazba komodit, které Vám dodáváme pro další období, činí 3 820 Kč bez DPH / MWh (4 622 Kč s DPH) u elektřiny; 1 950 Kč bez DPH (2 359 Kč s DPH) u zemního plynu. Tato hladina začne platit od 15. ledna 2022. Neříká se nám to lehce právě proto, že vysoce oceňujeme Vaši věrnost naší firmě. Vy sami nejlépe víte, že dlouhodobě usilujeme o to, abyste v partnerství s námi získávali vyšší hodnotu, než u konkurence. Mrzelo by nás proto, pokud byste se rozhodli využít možnosti zrušit s námi smlouvu „bez udání důvodu“. Víme, že Vás k takovému kroku opravňuje cenová změna, řečeno právním jazykem – změna produktových podmínek. Přesto věříme, že chápete důvody, které k ní vedou, a zůstanete nám i nadále věrni. Doba trvání smlouvy pro Vaše odběrná místa se tímto oznámením nemění a zůstává stejná.

Jako určitou, byť částečnou kompenzaci, Vám nabízíme nové bonusy, jejichž přehled Vám zašleme společně s předpisem záloh začátkem roku 2022. Získáte tak možnost využít čištění spalinových cest zdarma (s úsporou 1 000 Kč), servis plynového kotle se slevou nebo poukaz na slevu 5 000 Kč, pokud se rozhodnete pro instalaci fotovoltaiky či pro výměnu kotle. I nadále budeme podporovat snižování spotřeby u našich klientů, protože jsme přesvědčeni, že je to ta správná cesta do budoucnosti.

Děkujeme Vám za Vaši věrnost a přízeň, kterou nám jako svému dodavateli energií projevujete.

Tým TGC Energie

Mějte klidné spaní

Změňte pohled na energetiku, využívejte Energetiku NARUBY a snižte své celkové výdaje.

Chci mít klidné spaní