BLOG o energiích - rady, návody, informace...

Růst emisí v energetice se vloni zastavil - díky obnovitelným zdrojům
Malý zázrak: Růst emisí v energetice se loni zastavil - díky obnovitelným zdrojům

V podstatě od začátku průmyslového věku rostou emise oxidu uhličitého každoročně. Jedinou drobnou výjimkou jsou velké ekonomické a energetické krize, které způsobí zpomalení hospodářského růstu. Aby se však růst emisí v energetice zastavil v době rychlého růstu, to tu ještě nebylo.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) v polovině února oznámila velmi překvapivá čísla: poprvé od hospodářské krize na začátku 21. století se zpomalil růst emisí z energetiky. Ta tvoří největší část emisí oxidu uhličitého vůbec, proto jde o velmi důležitou změnu. A ještě důležitější je, že jde o jednoznačný důkaz, že přechod na obnovitelnou energetiku je nejen možný, ale také se děje a funguje skvěle.

Komu za to vděčíme

Čísla IEA jsou velice zajímavá: celkově emise CO2 růst přestaly, ale v různých částech světa je situace zcela odlišná. Zatímco chudší země chrlí oxidu uhličitého stále více (bohužel dost výrazně), u těch vyspělých je trend zcela opačný. Rekordmanem mezi státy se staly USA – což může vypadat paradoxně. Prezident Donald Trump si totiž zvolil téma návratu k uhlí jako jednu ze svých programových priorit. A přesto USA snížily emise CO2 z energetiky za jediný rok o tři procenta.

Navenek se tedy americká politika pokouší navrátit uhlí jeho zašlou slávu, ale ve skutečnosti ekonomika od uhlí masivně ustupuje a přechází na mnohem udržitelnější a uhlíkově méně katastrofické zdroje – ať už je to zemní plyn (ten je sice také fosilní, a tedy neobnovitelný zdroj, ale produkuje výrazně méně emisí), nebo solární a větrné elektrárny. Žádná jiná země světa nepomohla v energetice za loňský rok klimatu tolik, jako právě Spojené státy americké. 

Ještě větší dopad ale měl kolektiv států, totiž Evropská unie. Té se dařilo ještě lépe, snížila totiž emise z energetiky o pět procent. A ještě více se na jejím úspěchu podílely obnovitelné zdroje, především stále větší kapacita větrných elektráren, jimž pomáhá silnější vítr způsobený klimatickými změnami. 

Třetí lokalitou, která je odpovědná za pokles emisí oxidu uhličitého, je Japonsko. To sice tak masivně do obnovitelných zdrojů neinvestuje, ale zase znovu připojilo některé jaderné bloky a nahradilo jimi uhelné zdroje. Díky lepším úsporám ve spotřebě potřebují Japonci také energie méně.

Naděje pro civilizaci

Přestože se nárůstu emisí skleníkových plynů zatím nedaří zabránit a loňský rok byl opět rekordním, změna v energetice skýtá velkou naději, že klimatické cíle nejsou jen fata morgána. Moderní technologie ve spojení s politickou podporou (v Evropě), ale i bez ní (v USA) jsou schopné nízkouhlíkového fungování, a to aniž by ekonomika státu nějak zpomalovala. 

Spojené státy loni vykázaly velice silný růst – a přesto byly zároveň zemí, která nejvíce snížila svou energetickou uhlíkovou stopu. 

Ve hře je také dobře známý synergický efekt. Ten říká, že výrazné změny v jednom průmyslovém odvětví, navíc tak klíčovém, jako je právě energetika, musí nutně mít dopad i na jiná odvětví. Růst obnovitelných zdrojů by tedy měl vést k většímu objemu ekologičtější dopravy a dalším úsporám v jiných souvisejících oblastech. Naopak u technologií a odvětví, která jsou navázaná na neudržitelnou energetiku, dojde k poklesu. 

Pozitivní je, že s v některých asijských zemích začínají objevovat první známky snahy o snižování uhlíkové energetiky – jejich vlády si uvědomují, že změny, které přinese silná klimatická změna, nemohou zvládnout a přechod na obnovitelné zdroje pro ně představuje jedinou šanci na přežití.

Mějte klidné spaní

Změňte pohled na energetiku, využívejte Energetiku NARUBY a snižte své celkové výdaje.

Chci mít klidné spaní