Kdo jsme?

TGC Energie s.r.o. je ryze česká, inovativní a environmentálně smýšlející společnost.

Nejsme pouhým dodavatelem elektřiny a zemního plynu. S našimi zákazníky uzavíráme partnerství, jež vedou ke zvýšení efektivity využívání energetických zdrojů a mají vliv na úspory v rozpočtu domácnosti, přinášejí celospolečenský užitek a mají zásadní dopad na životní prostředí. Naše rozhodnutí jít vlastní cestou vyplynulo z aktuálního stavu na českém energetickém trhu, který nebyl schopný komplexní službu zaměřenou na úspory a bezpečí nabídnout.

TGCE = Energetika naruby

kW

Jsme Energetika naruby, což znamená, že oproti jiným dodavatelům motivujeme klienta šetřit především snižováním spotřeby (snižování spotřebovaných kWh). K tomuto účelu poskytujeme zákazníkovi Asistenční službu Bohouš jako nástroj k elektronizaci smluvní dokumentace, hlídání důležitých parametrů a termínů, poradenství zaměřené na snížení spotřeby a zefektivnění vynaložených nákladů na energie = zákazník má své náklady vždy pod kontrolou.

TGCE = Šetrně k přírodě

Smýšlíme environmentálně (šetrně k přírodě). Uvědomujeme si, že spotřeba energie (kWh), kterou zákazník ke svému životu potřebuje, se musí nějak vyrobit, čímž dochází k tzv. negativní ekologické stopě. K tomu, aby ekologická stopa našich zákazníků byla co nejmenší, nabízíme zákazníkům také ekologicky šetrnou energii (zelenou energii), která je vyrobena z ekologických (obnovitelných) zdrojů s doloženou certifikací.

TGCE = Bezpečně

Myslíme na bezpečí našich zákazníků a v rámci speciálních energetických produktů pro zákazníky zajišťujeme prostřednictvím našich partnerů:

  1. vyčištění spalinových cest, tj. „Kominické služby“, čímž zákazník zabrání otravě CO2 nebo vyhoření domácnosti
  2. pojištění domácností v takovém rozsahu, aby se co nejvíce eliminovala případná škoda
  3. technická asistence, která zajistí odstranění havarijních situací a poruch v domácnosti

TGCE = Transparentně a jednoduše

Zákazník získá komplexní přehled o svých nákladech, docílí vyrovnaného rozpočtu, všechny dokumenty má na jednom místě, a může si tak vždy vše dohledat. Zákazník je včas informován o končících termínech uzavřených smluv spolu s novou nabídkou na další období. To vše zákazníkovi umožňuje Aplikační služba Bohouš.

Co všechno s Bohoušem získám?

  1. Transparentnost (přehlednost) svých nákladů
  2. Jednoduchost (vše je intuitivní) a s ní poradenství našeho vyškoleného týmu
  3. Přehled o nákladech – vždy vyrovnaný rozpočet bez překvapení
SPUSTIT BOHOUŠE

Mějte klidné spaní

Změňte pohled na energetiku, využívejte Energetiku NARUBY a snižte své celkové výdaje.

Chci mít klidné spaní