Energetika NARUBY

Hlídáme cenu

Odebírejte energie za garantované ceny, které vám při poklesu cen na trhu automaticky snížíme.

ZAJISTĚTE SE PROTI
ZDRAŽOVÁNÍ ENERGIÍ

S produktem Hlídáme cenu získáte trvale výhodnou cenu energií a eliminujete cenové nárůsty tím, že budete mít garantovanou fixní cenu, která se nemůže navýšit.

V případě, že dojde meziročně k poklesu průměrné roční ceny energií o 5 % a více, získáte dokonce novou cenu nižší o 5 %.

ZAJISTĚTE SE PROTI ZDRAŽOVÁNÍ ENERGIÍ
  • Výhodné podmínky

    Pro celé smluvní období vám garantujeme, že ceny elektřiny ani plynu nezvýšíme.

  • Využívat po celou dobu platnosti smlouvy

    Ceny energií vám už můžeme jen snížit, a to hned dvakrát během smluvního období.

  • Asistenci můžete čerpat

    Získáte jistotu, že výdaje vaší domácnosti za energie budete mít pod kontrolou.

Vysvětlení postupu snížení ceny
V případě meziročního poklesu průměrné velkoobchodní ceny na energetickém trhu o 5 % a více, snížíme zákazníkovi cenu komodity (neregulovaná složka) od 13. měsíce po zahájení dodávek energií o 5 % na celé zbývající smluvní období oproti stávající ceně zákazníka. Pokud v období od 13. do 24. měsíce od zahájení dodávek dojde k dalšímu poklesu průměrné velkoobchodní ceny na energetickém trhu o 5 % a více, opět snížíme cenu komodity (neregulovaná složka) od 25. měsíce po zahájení dodávek o 5 % na celé zbývající smluvní období oproti stávající ceně zákazníka.

Ceníky k produktu „Hlídáme cenu“ pro rok 2021:

ELEKTŘINA:

Distribuční území ČEZ Distribuce, a.s.

Ceník ČEZ Hlídáme cenu

Distribuční území EG.D Distribuce, a.s.

Ceník EG.D Hlídáme cenu

Distribuční území PRE Distribuce, a.s.

Ceník PRE Hlídáme cenu

ZEMNÍ PLYN:

Distribuční území GasNet s.r.o.

Ceník GASNET Hlídáme cenu

Distribuční území EG.D Distribuce, a.s.

Ceník EG.D Hlídáme cenu

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Ceník PP Hlídáme cenu

Mějte klidné spaní

Změňte pohled na energetiku, využívejte Energetiku NARUBY a snižte své celkové výdaje.

Chci mít klidné spaní