Energetika NARUBY

Aplikace Řemeslníci

Našim zákazníkům nabízíme v rámci speciálních produktů asistenční služby, zaměřené na odstraňování havarijních situací, provádění oprav elektrospotřebičů po záruční době a mnoho dalších služeb, které jsou v rámci produktů hrazeny až do výše 8000 Kč. Ve skupině TGC jsme také vyvinuli Aplikaci Řemeslníci, což je samostatně fungující aplikace, jejíž smysl je provázat poptávku (zájem zákazníků) a nabídku (nabídku řemesel) v sousedství (efektivně v dané lokalitě) vedoucí k odstranění závady či vykonání řemeslnické práce u zákazníka. Aplikaci má nainstalovánu jak Zákazník, tak Řemeslník. Pokud se dohodnou na lokalitě, ceně a termínu prováží se kontakty a dojde k zrealizování úkonu. Aplikace bude v provozu v průběhu roku 2021.

Příklad 1:

Potřebuji vyčistit komín – z pohledu Zákazníka:

  1. pokud mám nainstalovánu aplikaci Řemeslníci, vyberu si činnost, kterou potřebuji řešit. Následně oblast, které se poptávka týká např. Komíny.
  2. V dalším kroku si Zákazník specifikuje detaily své potřeby (dodá fotografii komínu, upřesní potřebu). Tyto požadavky zveřejní prostřednictvím aplikace do sítě řemeslníků Kominíků.
  3. Následně se přenese požadavek do seznamu požadavků, které vidí řemeslníci. Zákazník čeká na reakci Řemeslníků. Řemeslníci zašlou nabídku, zákazník si vybere nabídku, která je nejbližší poptávce.
  4. Poslední fází je platba o odhodnocení vykonané práce.
Vyčistit komín - pohled zákazníka

Příklad 2:

Jsem Kominík a hledám zákazníka na vyčištění spalinových cest

  1. pokud má řemeslník nainstalovánu aplikaci Řemeslníci, při registraci do aplikace Řemeslník upřesní oblast svého podnikání.
  2. Následně při aktivním používání aplikace jsou řemeslníkovi nabídnuty poptávky zákazníků s upřesněním, kde se Zákazník nachází a co potřebuje řešit.
  3. V případě, že dojde k dohodě mezi zákazníkem a řemeslníkem, zpřístupní se kontaktní údaje obou stran, a dochází k upřesnění a dojednání vykonání požadavku zákazníka, následně zaplacení řemeslníkovi a ohodnocení vykonané práce.
Vyčistit komín - pohled kominíka

Mějte klidné spaní

Změňte pohled na energetiku, využívejte Energetiku NARUBY a snižte své celkové výdaje.

Chci mít klidné spaní