Energetika NARUBY

Aktuální vývoj cen

Tabulka aktuálního vývoje ceny za rok 2021

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Elektřina [MWh] 1754 1647 1732 1924 1905 2568 2721 2761 4077 - - -
Plyn [MWh] 634 588 604 699 840 967 1192 1457 2071 - - -


Tabulka ukazuje vážený průměr cen hodinových kontraktů (Kč/MWh) s DPH za uvedené období. Hodnota pro konkrétní odběrné místo vždy zobrazena v rámci ročního vyúčtování. K uvedené ceně za 1 MWh se přičítá poplatkek za zajištění nákupu a dodávek pro Vaše odběrné místo za 1 MWh ve výši 250 Kč bez DPH (302,5 Kč s DPH).

Výsledná cena za 1 MWh Komodity v daném období se stanovuje jako součet součinů hodinových (elektřina) nebo denních (plyn) spotřeb a jednotkových cen zobchodovaných na krátkodobém denním (elektřina), resp. vnitrodenním (plyn) trhu organizovaném společností OTE, a.s., vydělených naměřenou spotřebou za shodné období (dle dat z www.ote-cr.cz, přepočítané na Kč (dle platného kurzu www.cnb.cz k danému dni), a poplatku za zajištění nákupu a dodávek pro Vaše odběrné místo za 1 MWh ve výši 250 Kč bez DPH (302,5 Kč s DPH) a stálého platu 99 Kč bez DPH (119,79 Kč s DPH) za měsíc. Cena je platná od počátku dodávky Komodity nebo změny na produkt „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“ do uplynutí sjednané doby smlouvy.

Akce: Na poplatek za zajištění nákupu a dodávek pro Vaše odběrné místo za 1 MWH ve výši 250 Kč bez DPH (302,5 Kč s DPH) platí do 31. 1. 2022 sleva na 0,- Kč!

Mějte klidné spaní

Změňte pohled na energetiku, využívejte Energetiku NARUBY a snižte své celkové výdaje.

Chci mít klidné spaní